BARTEC 5-T-1

BARTEC 5T-1 jest sterowanym mikroprocesorowo urządzeniem do lokalizowania uszkodzeń w kablach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych.

Lokalizacji uszkodzenia dokonuje się w oparciu o układ mostkowy Murraya. Zależnie od zastosowania, można wybrać pomiędzy pomiarem dwu- albo trzyżyłowym. Metoda Küpfmüllera zapewnia dokładne zlokalizowanie uszkodzenia, również w kablach silnie zawilgoconych.

Samoczynny przebieg procesu pomiaru gwarantuje prostą i łatwą lokalizację uszkodzeń w kablach, przy rezystancji uszkodzenia aż do 50 Mom.

Miejsce uszkodzenia może być wskazane albo w omach albo bezpośrednio w metrach odległości. Stosowne kilometrażowe rezystancje dla różnorodnych średnic żył, są zarchiwowane w pamięci urządzenia.

Lokalizowanie uszkodzeń w kablach na trasach mieszanych, złożonych z różnych odcinków, dzięki menu prowadzącemu jest szczególnie proste w realizacji.

Cechy wyróżniające:

Prostota obsługi poprzez menu prowadzące oraz zintegrowane teksty pomocnicze
Pomiar izolacyjności i lokalizacja uszkodzeń o rezystancji do 50 Mom.
Pomiar rezystancji uszkodzeń
Lokalizacja uszkodzeń w kablach mieszanych, złożonych z różnych odcików
Moduł monitorowy dla uszkodzeń przerywanych
Samoczynne przełączanie z pomiaru 2-żyłowego na 3-żyłowy (pomiar 2-żyłowy, 3-żyłowy i pomiar według Kupfmullera)
Pomiar ciągły dla śledzenia trendu uszkodzenia
Archiwowanie w pamięci ostatnich 8 pomiarów
Pomiar napięcia
Pomiar długości
Poręczność i niewielka masa własna
Zakres dostawy:
odbiornik BARTEC 5-T-1
kable podłączeniowe
pokrowiec.

Poducent: 
Kategoria: