MAR 100 - 3D (kulowy)

Znaczniki (markery) MAR 100-3D to jakościowo nowa metoda lokalizacji ważnych elementów uzbrojenia podziemnego, takich jak złącza, zapasy kabli, kolizje z innymi instalacjami podziemnymi, rozgałęzienia, punkty konserwacyjne, studzienki oraz podziemne przejścia.

Zakres dostawy:
1 paczka = 18 szt. (danego koloru / branży)
Kolor pomarańczowy - częstotliwość 101,4 kHz - marker dla sieci telekomunikacyjnej;
Kolor żółty - częstotliwość 83,0 kHz - marker dla sieci gazowej;
Kolor niebieski - częstotliwość 145,7 kHz - marker dla sieci wodociągowej;
Kolor zielony - częstotliwość 121,6 kHz - marker dla sieci kanalizacyjnej;
Kolor czerwono-niebieski - częstotliwość 134,0 kHz - marker dla sieci energetycznej.
Opatentowana budowa markerów Seba składa się z trzech wzajemnie prostopadłych obwodów rezonansowych, dzięki czemu pole elektromagnetyczne wytwarzane w momencie wzbudzenia obwodu emitowane jest zawsze w kierunku lokalizatora, niezależnie od ułożenia znacznika w wykopie.

Znaczniki MAR 100-3D wytwarzają jednorodne pole elektromagnetyczne w kształcie kulistym, które jest o 25% większe niż w przypadku innych markerów o średnicy 10 cm, co pozwala na zwiększenie zasięgu lokalizacji znaczników na powierzchni ziemi.

Obudowa markerów MAR 100-3D wykonana jest ze specjalnego gatunku polietylenu odpornego na działanie substancji mineralnych , chemikaliów oraz na zmiany temperatur. MAR 100-3D nie zawiera żadnych substancji płynnych czy chemicznych, które ewentualnie utrudniałyby transport lub magazynowanie.

Marker 100-3D jest systemem pasywnym, nie zawierającym baterii czy innych aktywnych komponentów, zapewniającym ich żywotność conajmniej tak długą jak żywotność oznaczonych instalacji.

Do lokalizacji znaczników MAR 100-3D służy lokalizator Seba typu FLM 700.

Poducent: