Digiflex Com

Digiflex Com jest sterowanym mikroprocesorowo reflektometrem impulsowym do lokalizacji uszkodzeń w kablach miedzianych, sygnałowych i sieciowych.

Wyróżniającymi właściwościami Digiflex Com jest wysoka rozdzielczość w krótkim zakresie (2,5 cm) i duży zasięg, tzn. zakresy pomiaru do 30 km.

Metoda odbicia impulsów zastosowana w Digiflex Com polega na wysłaniu do kabla impulsów, które są częściowo lub całkowicie odbijane od miejsca uszkodzenia. Wielkośc i kształt odbitych impulsów wskazują na rodzaj uszkodzenia.

Szczególne właściwości:

wysoka rozdzielczość pomiaru 2,5 cm w zakresie do 50 m
?atwa obsługa za pomocą menu prowadzącego
Regulacja wzmocnienia w zależności od długości
Przejrzyste wartościowanie echogramów dzięki odwzorowaniu w dwóch skalach (jednocześnie widoczne są powiększenie i obraz całości)
Podświetlony wyświetlacz LCD
Pomiar jednostkowy, ciągły i kształtowanie wartości uśrednionej
Pamięć wewnętrzna dla 50 echogramów
Interfejs do drukarki albo PC
Transmisja echogramów z PC do pamięci przyrządu
Bryzgoszczelna obudowa

Zakres dostawy:

Digiflex Com
2 szt. przewodów pomiarowych
?adowarka
Zestaw akumulatorów 7,2 V/1,7 V Ah NiMH
Dane techniczne:
zakresy pomiaru 50 m do 30000 m (zoom 5 m)

Poducent: 
Kategoria: