KMK 7

Cyfrowe urządzenie do lokalizacji uszkodzeń metodą mostkową, przetwarza napięcie AC i DC.

* KMK 7 jest urządzeniem samokorygującym, posiada funkcje akceptacji wyników prób

*Pomiar jest możliwy także pod wpływem obcych napięć prądu AC/DC do 40V

*Pomiar metodą Murraya, Küpfmüllera i Grafa

*Wprowadzanie temperatury kabla poprzez interfejs do komputera i drukarki (ewentualnie przez sensor)

*Prosta obsługa dzięki menu prowadzącemu

*Zapamietywanie danych pomiaru

*Zasilanie przez wbudowany akumulator, 12 VDC lub sieciowe

*Wbudowana ładowarka, czas pracy 6-8 godzin

Metody lokalizacji uszkodzeń:

- Murraya: jedna żyła pomocnicza; 2-żyłowy; identyczny przekrój i długość żył

- Grafa: 2 żyły pomocnicze; pomiar trójpunktowy; dowolny przekrój i długość żył

- Pomiar 4-żyłowy: na niskoomowych pętlach

- Küpfmüllera

Zakres dostawy:

Kable pomiarowe
Klemy/zaciski
Przewody przyłączeniowe

Poducent: 
Kategoria: